Kosztorysy

w systemie Audatex

Potrzebujesz wykonać wycenę szkody lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaniżyło wartość uszkodzeń na Twoim pojeździe?? Zgłoś się do nas!!

Wykonujemy kosztorysy naprawy wszystkich modeli pojazdów w oparciu o System Audatex, które są honorowane przez wszystkie Towarzystwa Ubezpieczeniowe!!

Kosztorys naprawy samochodu sporządzany jest w przypadku uszkodzenia pojazdu. Celem stworzenia takiego dokumentu jest określenie kosztów, jakie zostaną poniesione na naprawę uszkodzonego samochodu z uwzględnieniem kwoty robocizny oraz części zamiennych.

Sporządzenie kosztorysu jest niezbędne, gdy jest potrzeba:

  • wycenić wartość uszkodzeń pojazdu po kolizji
  • udokumentować koszt naprawy samochodu
  • udokumentować zasadność naprawy
  • skalkulować koszty naprawy na częściach zamiennych w przypadku wystąpienia szkody całkowitej

Na podstawie tego dokumentu można dochodzić zwrotu 100% rzeczywistych kosztów naprawy pojazdu od ubezpieczyciela lub od klienta prywatnego, który uszkodził pojazd.

Kosztorysy sporządzane przez Nas uwzględniają:

  • ceny oryginalnych części zamiennych
  • rynkowe stawki godzin roboczych w danym regionie
  • wszystkie dodatkowe czynności naprawcze oraz materiały zgodnie z wymogami technologicznymi producenta samochodu
  • czas wykonania poszczególnych czynności naprawczych zgodnie z technologią napraw