Porady

w przypadku kolizji/wypadku

Wypadek nie z Twojej winy (tzw. OC sprawcy)

KROK 1
CO ZROBIĆ PO KOLIZJI/WYPADKU

Powiadomienie Policji:

  • zawsze, gdy dojdzie do wypadku drogowego czyli zdarzenia, w wyniku którego osoba doznała obrażeń ciał lub poniosła śmierć
  • jeśli podejrzewasz, że mogło dojść do przestępstwa(sprawca jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub próbuje zbiec z miejsca zdarzenia)
  • nie możesz dojść do porozumienia co do winnego kolizji drogowej

Wspólne oświadczenie zdarzenia drogowego:

  • gdy sprawca przyznaje się do spowodowania kolizji bądź uszkodzeń pojazdu

Pamiętaj o wyszczególnieniu:

  • dokładnych okoliczności zdarzenia oraz uszkodzeń pojazdu
  • danych sprawcy(nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy, dane kontaktowe)
  • danych pojazdu sprawcy(marka, model pojazdu oraz nr rejestracyjny)
  • dane polisy ubezpieczeniowej sprawcy(nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz nr polisy OC)

Nie zgadzaj się na przyjęcie gotówki od sprawcy! Nigdy nie możesz mieć pewności co do dokładnych  uszkodzeń Twojego pojazdu i jakie będą koszty jego naprawy.

KROK 2
ZGŁOSZENIE SZKODY KOMUNIKACYJNEJ

Zgłoś szkodę w Towarzystwie Ubezpieczeniowym sprawcy poprzez infolinię lub internetowy formularz zgłoszenia szkody.
Pamiętaj, że szkoda z OC musi być zgłoszona do 5 dni od daty jej powstania!

KROK 3 

OGLĘDZINY POJAZDU

Niezbędne jest wykonanie oględzin uszkodzonego pojazdu oraz podpisania niezbędnych do likwidacji dokumentów.

Sprawca ubezpieczony w PZU S.A., ALLIANZ,ERGO HESTIA,WARTA,HDI,BENEFIA,GENERALI-zawarta przez nas umowa obejmuje SAMOLIKWIDACJĘ!! Tzn., że nasi rzeczoznawcy samodzielnie wykonują oględziny uszkodzonego pojazdu(honorowane przez ubezpieczyciela) i przedstawiają wstępną wycenę naprawy .

Sprawca ubezpieczony w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym – zewnętrzny rzeczoznawca przyjedzie do Ciebie i wykona oględziny oraz wycenę szkody.

KROK 4
WYPEŁNIENIE DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO LIKWIDACJI SZKODY

To już nie Twoje zmartwienie!! My wypełnimy za Ciebie komplet niezbędnych dokumentów!!!
Pamiętaj, że przyjeżdżając do nas musisz przywieźć ze sobą następujące dokumenty:
- dowód osobisty wszystkich właścicieli pojazdu
- prawo jazdy osoby kierującej
 - spisane oświadczenie z miejsca zdarzenia
 - wycena pojazdu sporządzona przez rzeczoznawcę zewnętrznego(dotyczy szkód zgłoszonych do Towarzystw Ubezpieczeniowych nie objętych samolikwidacją)
 - nr szkody nadanej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe

KROK 5
NAPRAWA POJAZDU

Zostaw nam swoje auto do naprawy i wyjedź od nas autem zastępczym!!
Termin odstawienia samochodu do naprawy ustalamy w dogodnym dla klienta terminie !!

KROK 6
ODBIÓR AUTA PO NAPRAWIE